Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

ΡΗΤΑ

Αριστοτέλης
* Η άριστη από τις αρχές είναι ο
Θεός και από τις αρετές η
ευσέβεια.

* Όσοι μελέτησαν την τέχνη του διοικείν, έχουν πεισθεί
ότι η τύχη των κρατών εξαρτάται,
κατά βάση, από την εκπαίδευση των νέων ..


Αυγουστίνος

* Κανένας δεν αρνείται το Θεό
παρά μόνο εκείνος, που πολύ
Θα χαιρόταν να μην υπάρχει.

Γκαίτε
* Δεν υπάρχει στον κόσμο
άνθρωπος χωρίς λύπη. Κι αν
υπάρχει δεν είναι άνθρωπος.

Ισοκράτης
* Ο χειρότερος άρχοντας είναι
εκείνος που δεν μπορεί να
συγκρατήσει τον εαυτό του.

* Μην κάνετε στους άλλους
εκείνα για τα οποία σεις
θυμώνετε όταν τα κάνουν οι
άλλοι σε σας.

Κλεόβουλος (600 - 530 π.χ.)
* Γνώρισμα της αρετής είναι κάθε
τι που είναι ξένον προς την κακία.

* Όταν είσαι πλούσιος, να μην είσαι
υπερήφανος, όταν δε αντιθέτως γίνεις
πτωχός, να μην ταπεινώνεσαι.

* Να έχεις σε καλή κατάσταση το σώμα
παράλληλα με την ψυχή.

* Να αποφεύγεις να προκαλείς τον
φθόνο των πολλών ανθρώπων και να
προφυλάσσεσαι από τις επιβουλές
αυτών που σε μισούνε.
Μένανδρος
* Ο φθονερός γίνεται εχθρός του
εαυτού του. Γιατί κατέχεται
συνέχεια από λύπες που μόνος
του προκαλεί.
Πηλουσιώτης Ισίδωρος
* Μέγιστος πλούτος δεν είναι να
έχεις πλούτο, αλλά να μην
έχεις ανάγκη από πλούτο.

Πλάτων
* Δεν ξέρω κάτι άλλο, για το οποίο κάθε άνθρωπος
θα έπρεπε να νοιάζεται τόσο πολύ, όσο για το πώς
θα γίνουν τα παιδιά του καλύτερα απ΄ αυτόν και τους
όμοιούς του.Πλούταρχος

* Να συνηθίζουμε τα παιδιά να
λέγουν την αλήθεια. Γιατί η
ψευτιά είναι δουλοπρέπεια και
δεν αξίζει να την μιμούνται οι
άνθρωποι,

* Από τις ανθρώπινες
ιδιότητες μόνο η αρετή είναι
θεαγάπητη και θεία.
Πυθαγόρας
* Ποτέ μην κάνεις τίποτε αισχρό,
ούτε μαζί με άλλον ούτε μόνος
σου. Περισσότερο απ' όλους να
ντρέπεσαι τον εαυτό σου.

Ού τα πάντα τοις πάσι ρητά ''
Δέν τα λένε όλα σε όλους.


'' Τας λεωφόρους μη βαδίζειν ''
Να μη βαδίζεις στους εύκολους δρόμους.


'' Βίον αιρείσθαι τον άριστον ''
Να διαλέγεις τον άριστο βίο.


'' Χαλεπόν πολλάς οδούς άμα του βίου βαδίζειν ''
Δύσκολο να βαδίζεις πολλούς συγχρόνως δρόμους του βίου.


'' Αδιανέμητα πάντα πάντες κατέχετε ''
Αμοίραστα όλα να τα έχετε όλοι.


'' Σιγάν την αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν ''
Να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσάφι.


'' Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ εν ολίγοις πολλά ''
Να μη λες με πολλά λόγια λίγα πράγματα, αλλά με λίγα λόγια πολλά.


'' Χρη σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν ''
Πρέπει να σιωπάς ή να λες λόγια ανώτερα απ’ τη σιωπή.


'' Εν οργή μήτε λέγειν μήτε πράττειν ''
Όταν είσαι οργισμένος ούτε να λες ούτε να ενεργείς.


'' Λάλει α δει και ό, τι δει και ούκ ακούσει α μη δει ''
Λέγε εκείνα που πρέπει και όπως πρέπει και μην ακούς εκείνα που δεν πρέπει.


'' Απαιδευσία πάντων παθών μήτηρ ''
Η αγραμματοσύνη είναι μητέρα όλων των παθών.


'' Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις ''
Περισσότερο οδυνηρό να είσαι δούλος σε πάθη παρά σε τυράννους.


'' Πη παρέβην; τι δ’ έρεξα; τι μοι δέον ουκ ετελέσθη; ''
Τι έκανα που δεν έπρεπε; Τι έκανα που έπρεπε; Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα;


'' Έν αρχά πάντων ''
Ένα είναι η αρχή των πάντων.


'' Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται ''
Τα πάντα γίνονται κατά τους αριθμούς.


'' Θεός αεί γεωμετρεί ''
Ο Θεός πάντοτε γεωμετρεί.


'' Έστιν ηγεμών και άρχων απάντων θεός, εις αει εών, μόνιμος, ακίνητος, αυτός εαυτώ όμοιος, έτερος των άλλων ''
Επάνω σ’ όλα βασιλεύει θεός, μοναδικός πάντοτε και σταθερός, που τίποτα δεν του μοιάζει.


Σαίξπηρ

* Μισώ την αμαρτία, αλλά αγαπώ
τον αμαρτωλό.

Σεγιούρ

* Ο ευγνώμονας λησμονεί κάποτε
να θυμηθεί, ο αγνώμονας θυμάται
πάντοτε να λησμονεί.

Σιμωνίδης

* Ούτε η χάρη της όμορφης
σοφίας υπάρχει, αν λείπει από
τον άνθρωπο η ιερή υγεία.

Σόλων

* Αν κάποιος δε γηροκομεί τους
γονείς του, να χάνει τα πολιτικά
του δικαιώματα.
Χίλων (600 - 520 π.χ.)

* Όταν είσαι ισχυρός πρέπει να είσαι πράος,
για να σε σέβονται οι άλλοι και να μην σε φοβούνται.

* Να μην κακολογείς τους συνανθρώπους σου,
γιατί θα ακούσεις λόγια που θα σε κάνουν να λυπηθείς.


<< Μηδέν περί πλείονος ποιού προ του δικαίου >>, Να φροντίζεις περισσότερο γιά το δίκαιο απ΄οτιδήποτε άλλο, ΠΛΑΤΩΝ
<< Θάρσει, το τοι δίκαιον ισχύει μέγα >>, Λάβε θάρρος διότι το δίκαιο έχει πολύ μεγάλη ισχύ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
<< Εν παντί δει καιρώ το δίκαιον επικρατείν >>, Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να επικρατεί το δίκαιο, ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
<< Ζηλωτόν μεν ο πλούτος τίμιον μέντοι και θαυμαστόν η δικαιοσύνη >>, Ο πλούτος είναι βέβαια ζηλευτός, η δικαιοσύνη όμως είναι πολύτιμο και θαυμαστό πράγμα, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
<< Ανήρ δίκαιος εστίν ουχ ο μη αδικών, αλλ΄ όστις αδικείν δυνάμενος μη βούλεται >>, Δίκαιος άνθρωπος είναι όχι εκείνος, που δεν αδικεί, αλλά εκείνος, που, αν και μπορεί, όμως δεν θέλει να αδικεί, ΦΙΛΗΜΩΝ
<< Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης >>, Μάθετε την δικαιοσύνη οι κάτοικοι της γης, Π. ΔΙΑΘΗΚΗ
<< Ήθους δικαίου φαύλος ου ψαύει λόγος >>, Ο κακός λόγος δεν αγγίζει τον δίκαιον χαρακτήρα, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
<< Εν δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετή εστί >>, Στην δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε άλλη αρετή, ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
<<>>, Όπου κοινωνία εκεί και δίκαιο, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
< Ουχ οίον τε άνευ δικαιοσύνης αγαθόν πολίτην γενέσθαι >>, Είναι αδύνατον να υπάρξει καλός πολίτης άνευ δικαιοσύνης, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
<< Το ίσον μόνιμον ανθρώποις έφυ >>, Η δικαιοσύνη είναι μόνιμο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, ΣΟΦΟΚΛΗΣ
<<>>, Ας ακουσθεί και η άλλη πλευρά, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
<< Μηδένα δικάσης, πριν αν άμφω ακούσης >>, Μη καταδικάσεις κανένα, προτού ακούσεις και τους δυο διαδίκους, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
<< Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται >>, Όσοι επιθυμούν και αγωνίζονται γιά την δικαιοσύνη, θα την εύρουν πλούσια στην άλλη ζωή, Κ. ΔΙΑΘΗΚΗ
<< Έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πάνθ΄ ορά >>, Υπάρχει ο οφθαλμός της δικαιοσύνης, που τα βλέπει όλα, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
<< Δίκαια δράσας συμμάχους έξεις θεούς >>, Εάν πράττεις δίκαια, θα έχεις βοηθούς τους θεούς, ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
<< Εκείνο μόνον δει σκοπείν τινα, πότερον δίκαια ή άδικα πράττει, και ανδρός αγαθού έργα ή κακού>>, Ο άνθρωπος μόνον αυτό πρέπει να εξετάζει, αν δηλαδή ενεργεί δίκαια ή άδικα και αν οι πράξεις του είναι καλές ή κακές, ΠΛΑΤΩΝ
<< Ει θέλωμεν αποθνήσκειν υπέρ των δικαίων, ευδοκιμήσομεν >>, Εάν είμαστε πρόθυμοι να θυσιασθούμε γιά το δίκαιο, θα ευδοκιμήσουμε, ΠΛΑΤΩΝ
<< Ισασι και οι νόμοι τα εξ ανάγκης συγγιγνώσκειν αδικήματα >>, Γνωρίζουν και οι νόμοι να συγχωρούν τα αναπόφευκτα αδικήματα, Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
<< Δει τον νομοθέτην προς δύο βλέποντα τιθέναι τους νόμους, προς τε την χώραν και προς τους ανθρώπους >>, Ο νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψη του την χώρα και τους ανθρώπους, ΑΡΧΑΙΟ ΡΗΤΟ
<< Πολίτη αδικουμένω βοηθείν και οίκοι και επί ξένης >>, Να βοηθούμε ένα συμπολίτη μας που αδικείται και στην πατρίδα μας και σε ξένη χώρα, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ - ΧΑΡΩΝΔΑΣ
<< Μηδένα δικάσης, πριν αν άμφω ακούσης >>, Μη καταδικάσεις κανένα, προτού ακούσεις και τους δυο διαδίκους, ΑΡΧΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
<< Ζηλωτόν μεν ο πλούτος τίμιον μέντοι και θαυμαστόν η δικαιοσύνη >>, Ο πλούτος είναι βέβαια ζηλευτός, η δικαιοσύνη όμως είναι πολύτιμο και θαυμαστό πράγμα, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ


Νύχτες γεμάτες σκέψεις και όνειρα απέναντι σε μια πεζή πραγματικότητα.. Γιατί? Απλά δεν έχει μάθει να ονειρεύεται... από Αστα Να Πάνε Θέλω να γνωρίσω τη σκέψη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. (Α. Αϊνστάιν) από ΣΦτΣ Δεν απέτυχα, απλώς βρήκα δέκα χιλιάδες μεθόδους που δεν δουλεύουν... (Τ.Εντισον) από ΣΦτΣ Δεν υπάρχουν τετελεσμένα γεγονότα. Υπάρχει μόνο το δίκαιο. Κύματα γεγονότων περνούν από πάνω του και αυτό αναδύεται. (Βίκτωρ Ουγκώ) από ΣΦτΣ Δύο πράγματα είναι άπειρα. Η ανθρώπινη βλακεία και το σύμπαν. Αν και για το δεύτερο δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. (Α. Αϊνστάιν) από ΣΦτΣ Τα επτά θανάσιμα αματρήματα: Πλουτισμός χωρίς εργασία, ψυχαγωγία χωρίς ευσυνειδησία και μέτρο, γνώση χωρίς χαρακτήρα, επιχειρηματική συνδιαλλαγή χωρίς ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, πίστη χωρίς θυσία, πολιτική χωρίς αρχές. (Μαχάτμα Γκάντι) από ΣΦτΣ Τρία είναι τα πράγματα που διώχνουν από τον άνθρωπο την αγωνία του θανάτου: Η εργασία, ο έρωτας και η τέχνη! (Νίτσε) από ΣΦτΣ Αν κλέψεις από ένα συγγραφέα, θεωρείσαι λογοκλόπος. Αν κλέψεις από πολλούς, ερευνητής. (Γουίλσον Μίζνερ χαρακτηρισμένος στους κύκλους των συγγραφέων ως \"πορτοφολάς\") από ΣΦτΣ \"Εκπαίδευση είναι η προοδευτική ανακάλυψη της άγνοιάς μας. \" Will Durant από ΣΦτΣ \"Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει\" (Η πολυμάθεια δεν οξύνει τη νόηση) (Ηράκλειτος) από ΣΦτΣ Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε το παιδί να κυνηγά τη γνώση και όχι τη γνώση να κυνηγλα το παιδί. (Μπέρναρντ Σο) από ΣΦτΣ Η εκπαίδευση είναι υπερβολικά σημαντική ώστε να την αφήσουμε αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς. (Φράνσις Κέπελ εκπαιδευτικός) από ΣΦτΣ Όποιος δεν είναι μερακλής του πρέπει ν\' αποθάνει γιατί στον κόσμο απού ζει μόνο τον τόπο πιάνει. από ΣΦτΣ Καλύτερα να νογάς παρά να δίνεσαι από ΣΦτΣ Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγει κανείς είναι αυτά που του στερούν την δυνατότητα να ξαναδοκιμάσει... από ΣΦτΣ Από όσους κατακτούν τις κορυφές, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν την κορυφή κάτω απ τα πόδια τους. Τους πιο πολλούς τους έχει η κορυφή πάνω στη ράχη της. από ΣΦτΣ Όταν γεννηθήκαμε, όλοι χαμογελούσαν και ήμασταν οι μόνοι που κλαίγαμε. Η ζωή είναι τέτοια ώστε, όταν θα πεθάνουμε, όλοι θα κλαινε κι εμείς θα είμαστε οι μόνοι που θα γελάμε. από ΣΦτΣ


~ Σημάδι του άρχοντα δεν είναι η δύναμη αλλά το ήθος!(Σωκράτης)
~ Στην αληθινή φιλία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του να δώσεις και να πάρεις!(Σωκράτης)
~ Αυτός που αναζητά την αλήθεια πρέπει να έχει απέραντη υπομονή!(Σωκράτης)
~ Η φύση δε γνωρίζει εξαφάνιση αλλά μόνο μεταμόρφωση!(Αναξαγόρας)
~ Η δημιουργία και η καταστροφή της ύλης είναι αδύνατη!(Αναξαγόρας)
~ Ο κόσμος υπάρχει επειδή μεταβάλλεται!(Σωκράτης)
~ Το αύριο είναι πλασμένο από αβεβαιότητα!
~ Τη ζωή αρχίζεις να την μαθαίνεις όταν ξεκινάς απο χαμηλά!
~ Ο κακός είναι σκληρόπετσος και αντέχει πιο πολύ!
~ Οι ευκαιρίες δε περιμένουν!(Θουκιδίδης)
~ Το όνειρο είναι η διαρκής επανάσταση!
~ Επιθυμητό είναι πάντα αυτό που λείπει!
~ Στα όνειρα και στους εφιάλτες είμαστε όλοι ΙΣΟΙ!
~ Πρέπει να αντιστέκεσαι στα 'γιατί'.
~ Όπου υπάρχει μεγάλη αγάπη,υπάρχουν και θαύματα!
~ Η αρετή είναι ένα από τα πρόσωπα του φόβου!
~ Όλα είναι θέμα ελέγχου και επιλογής!
~ Η καχυποψία δεν είναι δείγμα εξυπνάδας,αλλά παράνοιας.
~ Οι άνθρωποι δεν έλκονται από 'κακομοίρηδες'
~ Tα πλοία είναι πιο ασφαλή στο λιμάνι,αλλά δε φτιάχτηκαν για αυτό το σκοπό.
~ Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος!
~ Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρώπου είναι να ζήσει τη ζωή του μ'ένα σκοπό!
~ Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος,ο δάσκαλος θα εμφανιστεί!(παροιμία του Ζεν)
~ Όταν είσαι ανοιχτός αναπτύσεσαι,όταν είσαι κλειστός σαπίζεις.
~ Είμαστε όλοι ταξιδιώτες στο ίδιο καράβι,τη Γη,και δεν πρέπει να το αφήσουμε να ναυαγήσει.Δε θα υπάρξει δεύτερη κιβωτός του Νώε.(Γκορμπατσώφ)
~ Η ζωή είναι μεγάλη η μικρή ανάλογα με το πως τη ζούμε!
~ Να φροντίζεις περισσότερο γιά το δίκαιο απ΄οτιδήποτε άλλο (Πλάτων)
~ Λάβε θάρρος διότι το δίκαιο έχει πολύ μεγάλη ισχύ (Ευριπίδης)
~ Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να επικρατεί το δίκαιο (Μένανδρος)
~ Ο πλούτος είναι βέβαια ζηλευτός, η δικαιοσύνη όμως είναι πολύτιμο και θαυμαστό πράγμα (Λυκούργος)
~ Δίκαιος άνθρωπος είναι όχι εκείνος, που δεν αδικεί, αλλά εκείνος, που, αν και μπορεί, όμως δεν θέλει να αδικεί (Φιλήμων)
~ Μάθετε την δικαιοσύνη οι κάτοικοι της γης (Π. Διαθήκη)
~ Ο κακός λόγος δεν αγγίζει τον δίκαιον χαρακτήρα (Αρχαίο γνωμικό)
~ Στην δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε άλλη αρετή (Ευριπίδης)
~ Όπου κοινωνία εκεί και δίκαιο (Αρχαίο γνωμικό)
~ Είναι αδύνατον να υπάρξει καλός πολίτης άνευ δικαιοσύνης (Σωκράτης)
~ Η δικαιοσύνη είναι μόνιμο χαρακτηριστικό των ανθρώπων (Σοφοκλής)
~ Ας ακουσθεί και η άλλη πλευρά (Αρχαίο γνωμικό)
~ Μη καταδικάσεις κανένα, προτού ακούσεις και τους δυο διαδίκους (Αρχαίο γνωμικό)
~ Όσοι επιθυμούν και αγωνίζονται γιά την δικαιοσύνη, θα την εύρουν πλούσια στην άλλη ζωή (Κ. Διαθήκη)
~ Υπάρχει ο οφθαλμός της δικαιοσύνης, που τα βλέπει όλα (Αρχαίο γνωμικό)
~ Εάν πράττεις δίκαια, θα έχεις βοηθούς τους θεούς (Μένανδρος)
~ Ο άνθρωπος μόνον αυτό πρέπει να εξετάζει, αν δηλαδή ενεργεί δίκαια ή άδικα και αν οι πράξεις του είναι καλές ή κακές (Πλάτων)
~ Εάν είμαστε πρόθυμοι να θυσιασθούμε γιά το δίκαιο, θα ευδοκιμήσουμε (Πλάτων)
~ Γνωρίζουν και οι νόμοι να συγχωρούν τα αναπόφευκτα αδικήματα (Ι. Χρυσόστομος)
~ Ο νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψη του την χώρα και τους ανθρώπους (Αρχαίο ρητό)
~ Να βοηθούμε ένα συμπολίτη μας που αδικείται και στην πατρίδα μας και σε ξένη χώρα (Αρχαίο γνωμικό - ΧΑΡΩΝΔΑΣ)
~ Μη καταδικάσεις κανένα, προτού ακούσεις και τους δυο διαδίκους (Αρχαίο γνωμικό)
~ Ο πλούτος είναι βέβαια ζηλευτός, η δικαιοσύνη όμως είναι πολύτιμο και θαυμαστό πράγμα (Λυκούργος)


ΑΓΑΘΩΝ Ο ΤΕΙΣΑΜΕΝΟΥ (-400π.Χ.)
ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ : ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ , ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΑΙΩΝΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1474-1564)
ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΧΑΜΕΝΟ , ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ , ΑΥΤΉ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ
Η ΤΕΧΝΗ ΕΙΝΑΙ ΖΗΛΟΤΥΠΗ , ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ (200μ.Χ.)
ΚΑΘΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ΠΡΟΣΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ ΣΥΝΗΘΙΖΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΑ ΟΡΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΒΕΒΑΙΑ , ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΕΔΙΩΚΑΝ ΚΙ ΕΧΑΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ - ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΤΥΧΙΑ "

ΑΙΛΙΑΝΟΣ(3ΟΣ μ.Χ)
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ , Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΑΛΜΠΕΡΤ(1879-1955)
ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΟΜΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ , ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ , ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ !
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΩ ΟΤΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ , ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑΝ ΑΠΕΙΛΗ . ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΑΥΤΟ . ΙΣΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ , ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ' , ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
ΕΝΑ ΑΔΕΙΟ ΣΤΟΜΑΧΙ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ' ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΣΧΙΝΗΣ(389-314π.Χ.)
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΕΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ , ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΤΡΩΝ

ΑΙΣΧΥΛΟΣ(525-456π.Χ.)
ΤΟ "ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΛΑΒΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
ΘΑΡΡΩ , ΌΤΙ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΛΙΓΟ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ Ή ΘΑ ΞΑΝΑΣΗΚΩΘΟΥΝ , ΚΙ ΕΜΕΙΣ , ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ , ΠΡΕΠΕΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΠΟΝΑΜΕ , ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ;
ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟ ΤΕΛΟΣ
ΛΙΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ , ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΈΝΑΝ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕΙ Η ΤΥΧΗ , ΔΙΧΩΣ ΦΘΟΝΟ
Ο ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ , ΑΛΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΝ ΟΡΚΟ
ΌΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΜΑΣ , ΤΟ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
ΌΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΚΟΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ , ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΤΩΧΟΣΠΙΤΑ , ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟ , ΚΑΙ ΤΙΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ . ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗΡΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ , ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΙ ΌΧΙ ΝΑ ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΠΛΟΥΤΗ , ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΚΆΘΕ ΠΡΑΞΗ
ΌΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ , ΌΤΑΝ ΘΑ ΜΠΕΙ Ο ΓΑΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ , ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΝ ΌΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΙΝΟΥΝ ΈΝΑ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΛΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΦΟΝΟ
ΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΑΝΑ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΕΜΠΡΟΣ , ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ , ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ . ΤΩΡΑ , ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ
ΣΟΦΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΌΧΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΤΟ ΑΙΣΧΡΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΌΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΩΠΙΖΕΙΣ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ

ΑΙΣΩΠΟΣ(550π.Χ.)
ΠΡΟΣΕΧΕ , ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ , ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ , ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ
ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ . ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ , ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΙ ΤΟΥ…ΜΕΓΑΛΗ ΦΑΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ !
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΙΟ , ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ
Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΙΧΑΘΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ Ν' ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
Η ΟΙΚΕΙΟΤΗΣ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΦΩΝΑΞΕ "ΛΥΚΟΣ ! ΛΥΚΟΣ !" ΚΙ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ . ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ , ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ . ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ , ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΛΥΚΟΣ , ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕΙ…Ο ΨΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ , ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΓΜΑ
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ , ΠΟΥ Σ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΣΤΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟ ΈΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ , ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙ
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΝΙΤΕΡΕΣΟ Μ' ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ , ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ
Η ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΣ ΕΙΧΕ ΦΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΕΤΟ . ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΜΑΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ
ΜΗ ΜΕΤΡΑΣ ΤΑ ΚΛΩΣΣΟΠΟΥΛΑ ΣΟΥ , ΠΡΟΤΟΥ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ' ΑΥΓΟ
ΠΟΤΕ ΣΟΥ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣ
ΟΣΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ , ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ
ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΚΑΛΑΜΙ , ΠΟΥ ΣΚΥΒΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ , ΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΞΑΝΑ , ΑΜΕΣΩΣ , ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ(356-324π.Χ.)
ΠΕΘΑΙΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΑΛΚΑΙΟΣ(611-580π.Χ.)
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΚΕΠΕΣ , Ή ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΟΧΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΟΥΤΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΥΜΑΙΕΣ , ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΛΕΝΕ ΠΩΣ Η ΟΡΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΓΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΑΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ , ΔΕΝ ΖΕΙ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ(σύγχρονος του Πλάτων)
ΟΥΤΕ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΔΙΧΩΣ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ , ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΙΧΩΣ ΑΡΕΤΗ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΡΑΚΕΣ , ΠΑΡΑ ΣΕ ΚΟΛΑΚΕΣ , ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ , ΕΝΩ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ
ΟΙ ΦΘΟΝΕΡΟΙ ΚΑΤΑΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ , ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΣΟΝ ΤΖΟΤΖΕΦ(1672-1719)
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ ΓΛΥΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΩ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ
ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑ ΚΕΝΑ , ΟΣΟ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ , ΟΣΟ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΠΕΛΑ
Η ΜΟΝΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΜΦΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΝΕΙΑ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ , ΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ , ΣΑΝ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΝΑΝ ΚΑΝΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΟ , ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΑ ΠΑΝΩ Σ' ΕΝΑ ΡΗΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Ο ΣΕΡ ΓΟΥΪΛΙΑΜ ΤΕΜΠΛ : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ , ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ , ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΥ
ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ , ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ , ΩΣΠΟΥ Η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ , ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΓΥΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ , ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Ή ΑΣΧΗΜΗ
Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΛΑΜΨΗ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΠΟΥ ΣΧΙΖΕΙ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ . Η ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΓΑΛΗΝΗ
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ , ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ , ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
ΕΜΕΙΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ , ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ , ΟΜΩΣ , ΝΑ ΔΩ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ , ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΑ ΝΥΦΙΚΑ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ(405-333π.Χ.)
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(384-322π.Χ.)
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ…ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ , ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΟΦΑΝΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΗ ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΩΟ
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΣ , ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΟΝΕΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ , ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΓΕΡΝΑΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΟΠΟΥ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ , ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ , Η ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΤΑΞΕΙΣ , Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ , ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Η ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΘΑ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ
ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΟΙ . ΑΥΤΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ , ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ
ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΛΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ , ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΧΩΣ ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΟΣΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟ ΠΛΑΣΜΑ
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙ
ΑΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ , ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ , ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΙ . ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ . ΜΟΝΟΝ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΤΑΙ , ΔΗΛΑΔΗ , ΟΧΙ ΤΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ , ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ . ΓΙΑΤΙ , ΤΟ Ν' ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙΣ ΤΑ ΟΣΑ ΕΠΑΘΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΦΟΒΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ , ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ , ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ , ΟΥΤΕ ΚΑΛΟ , ΟΥΤΕ ΚΑΚΟ
ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΑΝ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΠΝΕΥΜΑ , ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟ . ΓΙΑΤΙ , ΜΟΛΌΝΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΕΜΟΥΝ ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΝΕ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΝ ΘΥΜΟ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ , ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΠΑΘΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ , ΟΥΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ , ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ
ΣΥΝΗΘΩΣ , ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΟΙ ΟΡΘΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , ΟΣΕΣ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ , ΚΑΙ Ν' ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΤΟΣΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΣ , ΠΟΥ ΘΑΡΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΙ ΑΛΛΟΙ , ΠΑΛΙ , ΤΟΣΟ ΣΠΑΤΑΛΟΙ , ΠΟΥ ΘΑΡΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΜΕΡΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ , ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΥΝ
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ , Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ . ΟΤΑΝ ΌΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ , ΤΟΤΕ Η ΦΙΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ(446-380)
ΑΝ ΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΣΟΥΜΕ Σ' ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ , ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ . ΑΝ ΑΠΟΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ , ΤΟΤΕ , ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ
ΙΣΩΣ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΖΩΗ , ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΟ ΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ . ΓΙΑΤΙ , ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΥΠΝΟΣ ; ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ;
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ , ΓΙΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
ΑΝ ΚΑΘΙΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΚΑΛΟΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ , ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ , ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ . ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΕΝΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΑΛΙΜΟΝΟ ! ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ(287-212π.Χ.)
ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΩ ΤΗ ΓΗ
ΕΥΡΗΚΑ ! ΕΥΡΗΚΑ !
ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ !

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΑΓΙΟΣ(354-430)
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ-ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥΣ , ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο ΜΕΓΑΣ(330-379)

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΡΟΣ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ . ΓΙΑΤΙ , ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟ , ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ , ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΤΑΠΟΔΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΕΤΣΙ ΚΙ Ο ΚΟΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΥΡΩ ΤΟΥ
Η ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΧΘΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΘΡΑ , ΓΙΑΤΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΣ , ΕΝΩ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΟΧΙ

ΒΕΡΛΑΙΝ ΠΩΛ(1844-1896)
ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ! ΚΙ ΑΝ ΘΕΣ , ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ , ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥ Ή ΕΜΦΑΤΙΚΟ

ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ(70-19π.Χ.)
ΑΝΤΕΞΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ , ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΑ
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ , ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ . Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ . ΜΑ ΤΟ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΩ , ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΩ ΚΟΣΜΟ--ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ , Ο ΜΟΧΘΟΣ
Ο ΦΟΒΟΣ ΔΙΝΕΙ ΦΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
Ο ΥΠΝΟΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ . Η ΜΙΑ , ΛΕΝΕ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ , ΑΠ' ΟΠΟΥ ΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΩ ΚΟΣΜΟ ΑΠΑΤΗΛΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΥ
Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΑΚΤΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ(1694-1778)
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΕΟΣ , ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΝΟΗΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΤΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ
ΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ (ΑΓΓΛΙΑ) ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΚΑΠΟΥ-ΚΑΠΟΥ , ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΚΑ : ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ , ΤΗΝ ΦΑΥΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ , ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΓΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΤΕ ΑΓΙΑ , ΟΥΤΕ ΡΩΜΑΪΚΗ , ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΩΝ
ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΝ , ΤΟΤΕ , ΑΣΦΑΛΩΣ , ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΗ
ΑΠΑΞ ΚΙ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΛΟΓΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ , ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ
ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΕΣ ΡΗΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΠΟΤΕ
ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ , ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΕΛΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ , ΕΝΩ ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ , ΛΟΙΠΟΝ , ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ; ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ;
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΟΧΟΥ , ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΝΟΣ ΑΘΩΟΥ
ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΑ ΧΑΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ , ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΔΙ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΗΜΑ
ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ , Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΚΑΙ Η ΑΣΧΗΜΙΑ ΜΙΣΗΤΗ
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΒΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΜΙΑ ΒΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ , ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ , ΑΔΙΚΗ
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ . ΔΕΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΕΜΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ , ΕΙΝΑΙ ΌΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : ΣΗΜΕΙΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΑ


ΒΥΡΩΝ,ΛΟΡΔΟΣ(1788-1824)
ΤΙΠΟΤΕ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ , ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ , ΕΚΤΟΣ , ΙΣΩΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ , ΠΟΥ , ΑΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΣΕ ΩΡΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ , ΒΓΑΖΕΙ - ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ
Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ , ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΥΠΩΜΕΝΟ . ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ , ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ
ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙ , ΩΣΤΟΣΟ , Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΣ
ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , ΠΡΟΤΟΥ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ , ΔΩΣΕ ΜΟΥ Ω! , ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΑ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ , ΣΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ
Η ΦΙΛΙΑ ΜΠΟΡΕΙ , ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ , ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛΑ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΦΙΛΙΑ
Η ΦΗΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΨΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ
Τ' ΑΓΚΑΘΙΑ ΠΟΥ ΘΕΡΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΦΥΤΕΨΑ . ΜΕ ΞΕΣΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΤΩΣΑ . ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΚΑΡΠΟΣ ΘΑ ΕΒΓΑΙΝΕ ΑΠΟ ΈΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΠΟΡΟ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟΤΟ; ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ
ΟΙ "ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ" - ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΤΑΝ ΠΑΛΙΩΣΟΥΝ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑ - ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ , ΕΝΩ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ Μ' ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ Μ' ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ , ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΣΑΝ ΔΡΟΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ , ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ , ΙΣΩΣ ΚΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ , ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΥΑ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΜΗΛΟ , ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
Η ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΩΡΑ
ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΜΠΟΡΕΙ , ΚΑΠΟΤΕ , ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ , Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ , ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ
ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ ΤΟ ΧΑΜΕΡΠΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ(1564-1642)
ΚΑΙ ΟΜΩΣ , ΚΙΝΕΙΤΑΙ !


ΓΚΑΙΤΕ(1749-1832)
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΟΣΟ ΜΟΧΘΕΙ
ΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΟΥΜΕ
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΑ , ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΔΩΛΑ
ΠΡΕΠΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΣ , Ή ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ , ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ Ή ΝΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙΣ , ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΑΜΟΝΙ Ή ΤΟ ΣΦΥΡΙ
ΜΙΑ ΑΧΡΗΣΤΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΩΪΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ , Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ , ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟ
Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΝΟΝ ΣΑΝ ΠΟΙΗΤΗΣ . ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ , ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΔΙ
ΦΩΣ! , ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ!
ΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ;
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΝΩ Ο ΦΘΟΝΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ . Ο ΦΘΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΟΝΟ
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙ' ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ . ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙ' ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΜΜΑ ! ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ , ΌΠΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ . ΔΕΝ ΠΑΡΗΓΟΡΕΙ , ΛΥΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΚΑΙ , ΣΑΝ ΒΕΛΟΣ ΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΕΟ , ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΠΩΣ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΘΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠ' ΑΠΕΙΡΟΝ . ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΔΥΕΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ , ΕΝΏ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΙΟ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


ΓΚΑΝΤΙ ΜΑΧΑΤΜΑ(1869-1948)
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΩ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ , ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ ΚΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΩ ΤΟΝ ΟΠΑΔΟ ΚΑΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΩ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΣΕΒΑΣΜΟ Ή ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ , ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ


ΓΚΙΖΩ ΦΡΑΝΣΟΥΑ(1787-1874)
Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ , ΚΡΙΝΕΙ , ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ , ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΕΡΑ , ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ


ΓΚΙΜΠΡΑΝ ΧΑΛΙΛ(1883-1931)
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΑΓΑΠΗ . ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ , ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ Σ' ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ , ΥΣΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ , ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ , ΑΦΕΝΤΗΣ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΦΟΡΑΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ , ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΞΩ ΓΥΜΝΟΣ
Η ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΗΠΟΥΣ


ΓΟΥΛΦ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ(1882-1941)
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΚΟΨΕΙΣ , ΜΙΑ ΓΕΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΥΠΗΜΕΝΗ , ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΤΑ ΔΥΟ
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ , Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΑΙΖΕ ΡΟΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ , ΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΜΑΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΔΑΝΤΗΣ(1265-1321)
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΥ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , Σ' ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΟΥ , ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΟΥ , ΟΤΑΝ ΖΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ
Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΘΕΛΓΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΣΠΙΘΕΣ : Η ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, Ο ΦΘΟΝΟΣ ΚΙ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΖΩΟΓΟΝΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ , ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗ


ΔΑΡΒΙΝΟΣ(1809-1882)
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΟΝΟΙ , ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ - ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ , ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ , ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ , ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΝΟ ΜΕΛΛΟΝ , ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ , ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΗΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ , ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΗ ΠΡΟΟΔΟ . Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ , Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΤΡΟΜΕΡΗ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΘΕΙ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ , ΚΑΜΙΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΔΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ . ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ ΑΣΥΓΚΙΝΗΤΟΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ , ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ , ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ , ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ , ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ , ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΤΑΠΕΙΝΑ ΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , - ΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΞΥΨΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΦΕΡΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ


ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(σύγχρονος του Δημοσθένη)
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ . ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ , ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ
Ο ΚΑΚΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ(460-360π.Χ.)
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΑΡΕΤΗ , Η ΚΑΚΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Η ΔΟΞΑ ΚΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ , ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΣΗΣ , ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
Η ΜΟΡΦΩΣΗ , ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΥΤΥΧΟΥΝ , ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙΔΙ , ΚΑΙ Σ' ΟΣΟΥΣ ΑΤΥΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΑ : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ , ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
Η ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(384-321π.Χ.)
ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ , ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΙΣ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΥ , ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΤΟ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙΣ Σ' ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ , ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΔΙΚΙΕΣ , ΕΠΙΟΡΚΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΕΣ
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ , ΟΤΑΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ , ΣΤΗΝ ΕΠΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ , ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ , ΣΕ ΑΝΟΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ , ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ , ΚΡΥΒΕΙ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΉ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΜΕΝΗ . ΓΙΑΤΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΔΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΎ ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ , ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟ
ΕΥΚΟΛΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ , ΤΟ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ , ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ , ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΣΟΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΧΩΡΕΙ , ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ
ΟΣΟΙ ΕΥΤΥΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ , ΠΑΝΤΟΤΕ , ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΘΥΜΙΑ , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ , ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΦΘΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΠΙΑ
Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΑ , ΚΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ , ΓΕΝΙΚΑ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΑΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ


ΔΙΟΓΕΝΗΣ (ΠΕΡΙ ΤΑ 380π.Χ.)
ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ω , ΘΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΚΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕ , ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΚΟΒΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ (ΠΕΡΙ ΤΑ 200μ.Χ.)
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΝΟΜΟΙ , Ο ΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ . ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΡΑΦΟΣ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΑΕΡΤΙΟ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΠΙΟ ΚΑΛΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ : ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ , ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ . ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΦΤΩΧΟΣ , ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ ΠΟΙΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΠΙΝΕΙ , ΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ : ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
Η ΜΕΘΗ ΚΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑ


ΕΛΛΙΟΤ ΤΖΩΡΤΖ (1819-1880)
ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΕ , ΠΟΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ , ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΕΣ . ΤΙΣ ΕΠΛΑΣΕ ΕΤΣΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ
ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ , ΣΑΝ ΤΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ , ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ , ΠΛΑΝΙΕΤΑΙ Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ν' ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΘΑΡΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ , ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΟΣ ΘΕΟΣ
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΝΑ "ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ" . ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ , ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ , ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΣ
Ο ΘΕΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ . ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤΡΑΝΤΙΒΑΡΙ , ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ , ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΕ , ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ


ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ (5ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.)
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑΕΝΓΚΕΛΣ ΦΡΗΝΤΙΧ (1820-1895)
ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ , ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ . ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ , ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ


ΕΝΤΙΣΟΝ ΤΟΜΑΣ (1847-1931)
Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΙΔΡΩΤΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ Ν΄ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑ


ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ (341-270π.Χ.)
ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ (ΠΕΡΙ ΤΑ 60μ.Χ.)
ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ . ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ , ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ , ΟΥΤΕ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ . Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ . ΤΟ ΝΑ ΣΚΟΠΕΥΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ , Σ' ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΕΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ; ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΕΠΑΡΣΗ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΗΔΗ ΞΕΡΕΙ
Η ΚΑΘΕ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΟΠΩΣ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ , ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ , ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ , ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΩΜΑ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΣΧΗΜΗ ΖΩΗ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ , ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ . ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ
ΜΗ ΣΕ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ ΤΑ ΑΝΟΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΓΙΑΤΙ , ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ , ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ,ΦΥΣΙΚΑ , ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΕΣ


ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ (484-406π.Χ.)
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΑΜΠΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ
Η ΚΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΟΛΑ . ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ . ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ
ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΚΙ Ο ΕΝΑΣ ΘΥΜΩΣΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ , ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ
ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ , Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ , ΑΛΛΑ ΖΕΙ ΚΙ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΙ . ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ , ΟΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ , ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑΒΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΝ Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΘΑΝΑΤΟ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΖΩΗ ;
ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΟΥ , ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΙ ΤΕΚΝΑ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ , ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ
Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ . ΠΡΑΓΜΑΤΙ , Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΡΕΙΣ , ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ . ΝΑ ΤΙΜΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ Σ' ΑΝΑΘΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΆ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΑΡΕΤΗ , ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΕΝΑΡΕΤΟ ΠΑΤΕΡΑ , ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΜΙΜΗΘΕΙ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΔΟΞΑΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ , ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΠΡΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΣ , ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ , ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ , ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ , ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ , ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ , ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ , ΤΕΛΟΣ , ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Ν' ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΓΙΑΤΙ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ , ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΚΗ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΕΣ ; ΑΚΟΥΣΕ , ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ , ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΗ ΘΕΟΤΗΣ . ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ , ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ
ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙ ΝΑ ΟΡΓΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ , ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΟΥΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ . ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ , ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΑΣ ΠΙΟ ΑΓΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟΣ ΑΠ' ΑΥΤΌΝ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΗΡΕΜΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ , ΠΟΥ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΓΝΟ ΕΡΩΤΑ , ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΑΟ ΖΗΛΟ ΚΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ , ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ , ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ !
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΛΑΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑ , ΕΊΝΑΙ ΚΙ Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΕΣ . ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΚΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ , ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ . ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΛΑ . ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΩ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΟΥΤΗ , ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ , ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ . Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΟ . ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΙ ΕΦΕΡΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ , ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ , ΌΤΑΝ ΟΡΓΙΣΤΗΚΕ Ο ΘΕΟΣ
ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ , ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ , ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΣΟΦΟΥΣ
ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΊΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΛΙΜΑΝΙ . ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ , ΕΠΙΣΗΣ , ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΩΝ ΜΟΧΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΖΟΛΑ ΕΜΙΛ (1840-1902)
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ , ΠΟΥ ΤΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ , ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΩ !
Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ν' ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΗΡΟΔΟΤΟΣ (484-424π.Χ.)
ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ…ΌΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ , ΕΠΙΣΗΣ , ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΜΕΘΥΣΤΟΙ , ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΠΑΛΙ , ΑΦΟΥ ΠΙΟΥΝ…
ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΝ , ΕΝΩ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΖΗΜΙΑ : ΜΠΡΟΣΤΑ Σ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΠΩΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ , Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ , ΚΑΙ ΠΩΣ , ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΕΘΑΝΕΙ , Η ΨΥΧΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΖΩΟ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ
ΕΠΑΙΝΩ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ : ΝΑ ΙΠΠΕΥΟΥΝ , ΝΑ ΤΟΞΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ . ΓΙΑΤΙ , ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ , ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΘΑΒΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ


ΗΣΙΟΔΟΣ (ΠΕΡΙ ΤΑ 720π.Χ.)
ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΣΥΜΦΟΡΕΣ , ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΚΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ . ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ , ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ , ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΙΩΠΗΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ…ΤΟΣΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΘΕΡΙΣΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΣΧΗΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ , ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΕΞΕ , ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΈΝΑΝ ΣΩΡΟ . ΕΥΘΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΜΕΝΕΙ . ΑΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ , ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΚΙ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟΣ ΚΙ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
Ο ΚΑΚΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ , ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ
ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ . ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΜΠΕΛΙΑ
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ , ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΘΝΗΤΟΥΣ
ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ , ΤΟΤΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΗΜΕΡΕΙ ΚΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ . Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΡΓΙΚΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΙ Ο ΔΙΑΣ , ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ , ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΘΑΛΗΣ ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ (643-548π.Χ.)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ , ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΗΝ
ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ . ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ , ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
Ο ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΤΙ ΤΟ ΣΟΦΟΤΕΡΟ ; Ο ΧΡΟΝΟΣ , ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΛΑ


ΘΕΟΓΝΙΣ (570;-490;π.Χ.)
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ
ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΚΟ . ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ , ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΚΑΛΟ ;
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΔΕΙΑ , ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΛΟΓΙΚΗ
ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ , ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ . ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΣ
ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕΙ ΜΕ ΓΛΥΚΑ ΛΟΓΙΑ . ΑΝ ΑΦΕΘΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ , ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ , ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Ή ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ


ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ (3ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.)
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΘΑΡΡΟΣ , ΦΙΛΕ ΜΟΥ , ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΕΡΑ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΝΟΪΚΗ . ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ . ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΥΠΩΣΩ ΣΤΟΝ ΚΙΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΗ ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΟΥΝ . ΤΩΡΑ , ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ
Ο ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΨΩΜΙΑ ΚΙ Ο ΨΑΡΑΣ ΨΑΡΙΑ


ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ( )
Η ΚΟΛΑΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΙΣΧΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , ΧΡΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΑΚΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ , ΠΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΛΥΠΗ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ , ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΒΑΣΗ


ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (471-400π.Χ.)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΟΛΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΑΦΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΔΟΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ , ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΑΛΟ , ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΑΚΟ
ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΣΚΟΠΟ ΑΝ ΑΡΑΔΙΑΖΑΜΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ . ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ , ΟΥΤΕ , ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΤΙ , ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ . ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΌΤΙ Η ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ , ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ , ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ , ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ , ΠΑΡΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΜΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ , ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ , ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ , ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΣΟ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΟΛΑΚΕΥΕΙ , ΚΑΙ ΝΑ ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ , ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΤΟΜΑ , ΕΙΤΕ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ , ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΙΩΝ , ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΚΙ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ , ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΩΝ
ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ , ΠΙΑ , ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ , ΚΙ ΟΧΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ , ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ Ν' ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΟΝΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν' ΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ : Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΙ Η ΑΛΛΗ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ . ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΔΥΝΗΡΗ , ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ , ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΟ ΦΡΟΝΙΜΟ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΕΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟ , ΔΙΧΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ . ΑΠ' ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ . ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ , ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ , ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ , ΟΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΟΓΓΥΣΤΑ , ΑΛΛΑ ΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΓΕΝΝΑΙΑ


ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (482-565)
Ο ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΝΟΜΟΣ , ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ , ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΑΔΙΚΙΑ


ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (460-375π.Χ.)
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ , ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΛΛΑ , ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ , ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΟΥ ΔΩΡΕΑΝ , ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ Ή ΜΙΑ ΤΩΡΙΝΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ…ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΕΧΝΗΣ . ΓΙΑΤΙ , ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ , ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ , ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ , ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΦΙΛΟΝΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ , Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΖΗΤΑΕΙ ΠΟΣΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΡΕΠΕΣ , ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ , ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΤΟΥ , ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ , ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ , ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΣΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ , ΑΛΛΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΦΗΜΗΣ
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ :
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ , ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ , ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑΝ , ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΑΝΩΝ , ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΗ ΜΟΙ ΔΥΝΑΜΙΣ , ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ , ΝΑ ΘΕΩΡΩ ΜΕΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΜΟΥ , ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ , ΙΣΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΑ ΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΑΣ ΕΚΓΟΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥ , ΙΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΩ , ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΞΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΥΤΗΝ , ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ , ΑΜΙΣΘΙ , ΑΝΕΥ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ . ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ , ΔΕ , ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ , ΕΝ ΓΕΝΕΙ , ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ , ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΜΟΥ , ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ , ΘΑ ΟΜΟΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΟΡΚΟΝ , ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ ΔΕ ΑΛΛΟΝ .
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΔΕ ΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ , ΟΣΟ ΔΥΝΑΜΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΚΡΙΝΩ ΟΡΘΟΝ , ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΔΕ ΠΑΣΑΝ ΒΛΑΒΗΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑΝ.
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΩ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ , ΟΤΑΝ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗ , ΟΥΔΕ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΥΠΟΔΕΙΞΙΝ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ ΔΕ , ΝΑ ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΩ ΕΙΣ ΕΓΚΥΟΝ ΕΚΤΡΩΤΙΚΟΝ ΤΙ ΜΕΣΟΝ.
ΝΑ ΜΗ ΕΥΝΟΥΧΗΣΩ ΔΕ , ΜΗΔΕ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΕΤΙ ΤΟΥΤΟ , ΑΦΗΝΩΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΣ ΟΣΑΣ ΔΕ ΟΙΚΙΑΣ ΚΙ ΑΝ ΜΕΤΑΒΩ , ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ , ΜΑΚΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ , ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ή ΔΟΥΛΩΝ.
ΠΕΡΙ ΟΣΩΝ ΔΕ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , ΗΘΕΛΟΝ ΙΔΕΙ Ή ΜΑΘΕΙ Ή ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΧΘΗ ΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩ , ΘΑ ΣΙΩΠΩ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ , ΕΧΩ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑ ΟΤΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΥΣΤΙΚΑ.
ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ , ΛΟΙΠΟΝ , ΤΟΥΤΟΝ ΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΙΝΩΝ , ΑΣ ΕΧΩ ΒΟΗΘΟΝ ΔΙ' ΟΛΗΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΙΝΑ ΕΚΤΙΜΩΜΑΙ ΕΣΑΕΙ , ΠΑΡ' ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΕΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΩ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΗΣΩ , ΑΣ ΠΑΘΩ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΥΧΩΝ.
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΥΤΩΝ ΘΕΟΝ , ΤΟΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ , ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΛΥΝΩ ΠΟΤΕ , ΔΙΑ ΝΟΣΟΥ , ΚΑΝΕΝΑΝ , ΟΥΤΕ ΞΕΝΟΝ ΟΥΤΕ ΕΝΤΟΠΙΟΝ , ΕΚΤΕΛΩΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΕΡΓΑ , ΟΥΤΕ ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΗ ΔΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΩ ΒΔΕΛΥΡΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΦΘΟΡΟΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΛΗΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΩΝ ΣΥΜΦΟΡΑΝ , ΟΥΤΕ ΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΦΙΛΙΑΣ ΝΑ ΑΝΕΧΘΩ ΝΑ ΔΙΔΩΝΤΑΙ ΤΟΙΑΥΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΙΣ ΑΛΛΟΝ , ΑΛΛ' ΥΨΩΝΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΤΑΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΜΟΥ ΧΕΙΡΑΣ , ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ , ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΑΜΕΤΟΧΟΝ ΚΑΚΙΑΣ , ΘΑ ΠΡΑΞΩ ΕΚΕΙΝΑ ΟΣΑ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΝΑ ΣΩΟΝ , ΠΑΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗΝ , ΞΕΙΔΩΡΟΝ ΥΓΕΙΑΝ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (436-338π.Χ.)
ΝΑ ΜΗ ΖΗΛΕΥΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ , ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΙΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ , ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ , ΑΛΛΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙΤΕ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΜΕΙΣΘΕ
ΜΗ ΦΘΟΝΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΙ , ΑΛΛΑ ΠΑΣΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΕΞΙΣΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΥΣ , ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΤΕ ΧΡΗΣΤΟΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΗ ΚΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΤΟΝ
ΟΛΕΣ ΣΟΥ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΝ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ . ΓΙΑΤΙ , ΑΝ ΚΡΥΦΤΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ , ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΝΑ ΦΕΡΕΣΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ , ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΣΕΝΑ
ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ , ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤ' ΑΜΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΜΑΞΑ ΤΟΥΣ . ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΔΗΓΟ , ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ . ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ Η ΨΥΧΗ , ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΤΑΙ , ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ
ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΟΤΙ ΜΥΡΙΖΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ , ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ : ΝΑΙ , ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ
Η ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ
ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ , Ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ . ΜΟΝΟ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ , Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑΣ , ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ


ΙΨΕΝ ΧΕΝΡΙΚ (1828-1906)
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ
Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ . ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ , ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΞΑΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ , ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΩΝ - ΛΟΓΙΩΝ ΠΑΛΙΕΣ , ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ…ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ , ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΔΡΑΝΕΙΣ , ΠΑΝΤΩΣ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν' ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΑΥΤΕΣ . ΟΠΟΤΕ ΠΙΑΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ , ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΡΑΔΕΣ . ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ Σ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΟΛΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΝΟΥ
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΜΑ ΠΕΣΕΙ ΜΙΑ , ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΛΕΣ
ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΤΗ , ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ ΣΩΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΖΩΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΗ , ΟΤΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ
Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΚΙΟ
ΠΟΤΕ ΜΗ ΦΟΡΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ , ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΣ Ν' ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ , ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΟΝΟΣ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ : ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ , ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΝ ΘΕΛΗΣΗ . Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΥΠΝΩΤΙΖΕΙ . Η ΦΥΣΗ , ΓΕΝΙΚΑ , ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ , ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ , ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ , ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΚΟΡΕΣ , ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΑΔΕΛΦΕΣ , ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ , ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥΣ , ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΤΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ , ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΙΚΡΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ , ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡ ΙΟΥΛΙΟΣ (102;-44π.Χ.)
ΚΙ ΕΣΥ , ΒΡΟΥΤΕ;
Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ
ΗΛΘΟΝ , ΕΙΔΟΝ , ΚΑΤΕΚΤΗΣΑ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΥΠΟΨΙΑΣ


ΚΑΡΛΑΪΛ ΤΟΜΑΣ (1795-1881)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ , ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ , Θ' ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΑΝΩΦΕΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ , ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ , ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΔΕΝ ΖΕΙ ΜΑΤΑΙΑ . ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΟΥΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑΣΕ , ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΚΟ
Ο ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ , ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΩΡΑ ΓΕΝΙΚΑ , ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΡΧΟΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ , ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΝΑΝ ΚΑΝ . ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ , Θ' ΑΚΟΥΓΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΟΝΤΑΝ ΓΥΡΩ ΑΠ' ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ , ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ , Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΓΕΛΙΟ , ΑΛΛΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ , ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ
ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΗΡΩΪΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ , ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΕΝΑ ΗΡΩΪΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ , ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ


ΚΑΦΚΑ ΦΡΑΝΤΣ (1883-1924)
ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΑ . ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΤΕΙ
ΕΝΑ ΚΛΟΥΒΙ ΠΗΓΕ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ
ΑΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΠΑΝΩ , ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ . ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ , ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΤΑΣ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΣΟ ΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ , ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΑΓΜΕΝΟ . ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΟΘΕΙ


ΚΙΚΕΡΩΝ (106-43π.Χ.)
ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑ
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ , ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΟΣΟ ΕΧΕΙ ΖΩΗ Ο ΑΡΡΩΣΤΟΣ , ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ
Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ , Η ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΥΤΟΙ , ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ
ΤΙΠΟΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Ω , ΚΑΙΡΟΙ ! Ω , ΗΘΗ !
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΒΟΙ , ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ Ν' ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ , ΌΧΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ , ΑΛΛΑ Ν' ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ
Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ , ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ , Η ΛΑΜΠΑΔΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ , Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ , Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ,Ο ΑΓΓΕΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ


ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ (;)
Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΟΤΑΝ ΕΥΠΟΡΕΙΣ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΙ ΟΤΑΝ ΣΤΕΡΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ , ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΣΑΙ


ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ (551-478π.Χ.)
ΓΕΝΑΙΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ , ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ . ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΓΝΩΣΗ
ΟΤΑΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΑΟ , ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ
ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟ , ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ . ΑΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (288-337)
ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ


ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1748-1833)
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
ΠΑΙΝΕΨΕ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟ , ΩΣΤΕ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ , ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ , ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟ ΤΑ ΕΘΙΜΑ , ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ , ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ , ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ
Η ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΚΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Τ' ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ . ΟΣΑ ΞΟΔΕΨΕΙΣ , ΤΟΣΑ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ


ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ (;)
ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΔΟΞΑ , ΟΤΑΝ ΝΙΚΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ο ΨΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ , ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ
ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ (1790-1869)
ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Σ' ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ , ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΟΤΑ ΤΗΝ ΗΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ;
Ω ΧΡΟΝΕ , ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΣΟΥ , ΚΙ ΕΣΕΙΣ , ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ , ΣΤΑΘΕΙΤΕ! ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ !

Δεν υπάρχουν σχόλια: